Download de Clean Event brochure en ontdek alles over exposeren en de community!

Mikrocentrum lanceert: de Clean Community. Als lid, sponsor of partner maakt u deel uit vaneen waardevol netwerk waar vraag en antwoord samenkomen. Daarnaast blijft u op dehoogte van de laatste ontwikkelingen en gezamenlijke initiatieven. Ook neemt u automatischdeel als exposant aan het Clean Event!

Het Clean Event wordt georganiseerd door Mikrocentrum